Till innehållet

Ett fel har inträffat

Ett oväntat fel uppstod när din begäran skulle behandlas. Prova igen, eller kontakta Färdtjänstens om felet kvarstår.

Tfn kundservice: 08-720 80 80
registrator.fardtjanst@sll.se

Vid kontakt med supporten kan du ange följande information för att underlätta felsökningen:

Felnummer: 77605477
Tidpunkt: 2022-06-25 01:20
Feltyp: org.springframework.web.HttpSessionRequiredException